Kärleksört

Hylotelephium telephium

Bild från Wikimedia Commons. Bernd Haynold - Self-photographed 
 CC BY-SA 3.0, Link

Läs mer på Den virtuella floran