2. LUNGÖRT

Pulmonaria obscura

Bladen användes som slemlösande mot hosta och lungsjukdom
Läs mer här