15. RIDDARSPORRE, giftig
Delphinium

Urin- och maskdrivande.