19. GÅSÖRT
Potentilla anserina

Mot underlivsbesvär hos kvinnor, mot lungsot och njur- gallsten, under magra år användes roten som föda.