25. HJÄRTSTILLA
Leonurus cardiaca

Ger stärkande kraft, lugnar hjärtklappning.