28. SMULTRON
Fragaria vesca

Linné genomgick en kur mot gikt. Blodrenande, 

mot gulsot och stenkrämpor, samt förfrysning.