29. GETRAMS, giftig (Salomos sigill)
Polygonatum odoratum

Lades i brännvin till omslag på blåmärken.