31. AKLEJA
Aquilegia vulgaris

Sjörbjuggsförhindrande, aptitretande, mot njursten.