36. HARSYRA, giftig
Oxalis acetosella

Uppfriskande lemonad mot feber, skjörbjugg, gulsot. Blodrenande.