38. BLODTOPP
Sanguisorba officinalis

Inflammationshämmande, läka brännsår, blodstillande, sårläkande, att läka hemorrojder.