43. STORMHATT, mycket giftig
Aconitum napellus

Smärtstillande, verksamma alkaloider som använts i drog gavs i mycket små doser mot nervsjukdomar, luftvägsinfektioner och som allmänt febernedsättande.