Fornhemmet, bigården med Löten i bakgrunden, 000611