Bod med drängstuga hämtad från St Tolemålen, 000611

Greve von Saltzas vindflöjel på drängstugan 071011