loten-1931.jpg (50634 bytes)

Fornhemmet, Löten 1931