Fornhemmet, undantagsstuga från St Fallemo.
 Foto: Hans Hansson 2000