FORNHEMMET

Startsida


Broschyr 1997

VÄLKOMMEN
FORNHEMMET SKAPAS

SANDGÄRDEN
Mangårdsbyggnaden
Ull och lin, kläder och tyger
Undantagsstugan
Bod och drängstuga
Osttillverkning
Vargjakt
Fornhemmets flora
Förvaringshus och smedja
Fägården
Örtagården

TORPET LÖTEN
Ladug och tröskvandringen

BIODLING I VIST

ETT LEVANDE FORNHEM

HUSENS PLACERING

LITTERATURFÖRTECKNING

Flera beskrivningar

Fornhemmet 1925 (Hofrén)

Fornhemmet 1927 (Hofrén)

Fornhemmet 1978 (Ola Persson)

 

Övrigt

Underhåll

Aktiviteter

Besök

Fornhemmet in English