Byte av tegeltak på Fornhemmet, 2020

Under våren / sommaren 2020 kommer vi att renovera tegeltaken på Sandstugan, Drängstugan, Undantagsstugan och Lötenstugan.

Arbetsbeskrivning.

  • Samtliga tegelpannor kommer att plockas ner och kontrolleras, de som vi anser tillräckligt bra kommer att återanvändas, inköp av begagnade pannor kommer att göras för att täcka upp för det som måste kasseras.

  • Befintlig bärläkt plockas bort.

  • Skivor av plyfa monteras på befintligt brädtak, därpå läggs ett lager av takpapp.

  • Ny strö och bärläkt monteras.

  • Återläggning av tegelpannor och justering av nock & vindskivor mm.

  • Nya hängrännor av trä kommer också att monteras.

Vårt eget arbete i projektet kommer att bestå av nedplockning och sortering av befintliga tegelpannor och ställningsbyggnad, vi kommer också att vara behjälpliga till byggentreprenören med enklare göromål.

Byggentreprenör är Åhlin & Ekeroth Byggnads AB, Linköping

Arbetet har påbörjats i slutet av mars med att vi bygger ställning runt husen, allt för att få en så säker arbetsmiljö som möjligt.

Finansiering av projektet sker genom bidrag från Jordbruksverket och Länsstyrelsen i Östergötland.

Totalkostnad 511 000.00 kronor, där Wist Hbf står för ca 52 000.00kronor.

Sammanhållande av föreningens medverkan är Håkan Gustafsson.


Några bilder från pågående ställningsbyggande.

Foto: Håkan Gustafsson