Hänt under 2000

00-12-09 Sturefors julmarknad
00-12-07 Kulturhistoriska projekt i Östergötland
00-11-30 En av de stora ekarna vid Fornhemmet föll i november
00-11-09 Kulturafton med Nils-Erik Pettersson
00-10-01 Torpvandring från Gattorp
00-09-25 Nytt tak i Fornhemmet över gamla vattenledningsrör i trä från Styvinge.
00-08-13 Hembygdsdagen vid Fornhemmet