Hänt under 2001

01-12-05 Visning av Sturefors slott för medlemmar

01-11-24 Underhåll av halmtak i Fornhemmet

01-09-16 Linköpingsbygdens hembygdskrets höstmöte

01-09-09 Kafferep i Fornhemmet

01-08-12 Hembygdsdagen

01-07-08 Slåttergille i Fornhemmet. Medarrangör Linköpingsortens JUF
01-06-10 Friluftsgudstjänst i Bomtorpet

01-05-26 Harstena

01-05-22 Torpvandring vid Risnäs

01-04-28 Gärdesgårdshägnad i Hjortkälla med JUF
01-05-01 Vårstädning i Fornhemmet
01-05-12/13 Trädgårdsslöjd i Fornhemmet
01-03-10 Anbytardag i församlingshemmet
01-03-01 Årsmötet
01-02-20 Studiebesök på Lantmäteriet. Drygt 20 deltagare.
01-02-13 Uno Svensson visade bilder från Gotland. Dessutom diskuterades programmet för planerad utflykt till S:t Anna. Presentation på årsmötet 01-03-01.
01-02-01 Första träffen i kursen i bygdeforskning.
01-01-27 Östergötlands Hembygdsförbunds Januarikonferens