Hänt under 2002

2002-11-24 Torpvandring på Skog

2002-11-14 Nils-Erik Pettersson om kända Linköpingsprofiler

2002-09-28 Torpvandring vid Mörken

2002-09-08 Kafferep i Fornhemmet

2002-08-31 Reparation av Bomtorpets jordkällare

2002-08-18 Hembygdsdag i Fornhemmet

2002-07-07 Slåttergille i Fornhemmet

2002-06-25 Steve Nestor, amerikan med anor i Wist, på besök.

2002-06-09 Friluftsgudstänst vid Bomtorpet

2002-06-01 Bussutflykt till Regna

2002-05-23 Skoldag i Fornhemmet. Barnen fick prova på gamla hantverk.

2002-05-16 Vandring längs Kindbovägen

2002-04-27 Hägnadskurs i Hjortkälla

2002-04-02 Uno Svenssons växtcirkel startar. 28 personer närvarande.

2002-03-21 Välbesökt temakväll om Östgötadialekter och Östgötaarvet.

2002-03      Oskar Ekman avlider 89 år gammal. Minnesord.

2002-03-07 Årsmöte - Årsberättelse

2002-01-18 Holmfrid "Hoffe" Wiqvist, spelman, avlider. Minnesord.