Hänt under 2003

2003-10-16 Kulturafton

2003-10-06 Nya vårdträd i Fornhemmet

2003-09-07 Tårtkalas i Fornhemmet

2003-08-17 Hembygdsdag i Fornhemmet

2003-07-13 Slåttergille i Fornhemmet

2003-07-10 Exkursion vid Ringetorp

2003-05-31 Bussutflykt runt Åsunden

2003-05-29 Friluftsgudstjänst vid Bomtorpet

2003-05-15 Vandring utmed Kindbovägen

2003-05-09 Exkursion till Sparrviksängen

2003-05-06 Torpvandring Skogstorp - Aspebråten

2003-03-07 Årsmöte - Årsberättelse

2003-04-05 Torpvandring Skog

2003-04-23 Torpvandring Sjösäter