Hänt under 2018

2018-01-15 Bomtorpets hängränna nedfallen i snöras. Uppsatt igen.
2018-03-06 Årsmöte
2018-04-21

Hägnadskurs vid Fornhemmet tillsammans med JUF.

2018-05-20 Industrivandring vid Skorpa / Hovetorpsfallen
2018-05-26 Båtresa med Kind från Brokind
2018-06-10

Friluftsgudstjänst i Bomtorpet med medverkan av Frälsningsarmen.
Kaffeservering.

2018-06-11

Botanisk och historisk vandring på Hjortkälla. 
Botaniska studiecirkeln hade sitt andra möte och deltog i vandringen.

2018-08-12 Hembygdsdag i Fornhemmet