Hänt under 2019

2019-03-19 Årsmöte
2019-04 Naturcirkel, fåglar och växter
2019-07-07 Slåttergille i Fornhemmet
2019-07-09 Botanisk vandring i Hjortkälla samt Naturcirkelns avslutningsträff
2019-08-11 Hembygdsdag i Fornhemmet