Hänt under 2020

20-04-18

Hägnadskurs vid Fornhemmet tillsammans med JUF.

20-05-17 I Majas fotspår. Kulturvandring