Wist hembygdsförening
Årsmötet 2013-02-28

Anteckningar från Whbf årsmöte 2013 som hölls den 28:de februari i Vist församlingshem i närvaro av ca. 100 av föreningens medlemmar.

Vår ordförande Rune Sundström hälsade de närvarande välkomna till årsmötet.

 

Anders Ekdal som årsmötesordförande och Berit Bergqvist som sekreterare

Vårtecken och kaffe med semlor

Karin Elmehed som sjöng och spelade och Henrik Ekman som berättade om vargar i eklandskapet

  Årsmötet avslutades med sedvanlig lotteridragning

  /HH