Botanisk och historisk vandring på Hjortkälla 12 juni 2017.
Text och foto: Mats Persson

Det var kommunekolog Gunnar Ölfvingsson som hälsade oss 26 deltagare välkomna och ledde oss på en botanisk och historisk vandring runt Hjortkällas södra delar. Vädret var fint och vi fick lära oss en hel del under den vackra kvällen. Artlistan blev bland annat: svinrot, kummin, nattviol, grönvit nattviol, jungfrulin, kattfot (bladrosetterna), ormrot och gökblomster. Bilderna kan kanske förmedla lite av kvällsstämningen:


Gunnar Ölfvingsson har just hälsat oss välkomna och visar hur speciell blomman på jungfrulin är uppbyggd.


Gruppen har samlats runt  Hjortkällas stensatta brunn och Gunnar berättar om den. Hjortkällas källa ligger på en annan plats i området.


Kafferasten.


Gunnar Ölvfingsson visar upp ett gräset kamäxing. Ordförande Anders lyssnar uppmärksamt.


Gökblomstrens skira blomning vid ett av fornåkrarnas fuktiga diken.