Studiecirkel i samarbete med Vuxenskolan 2021.
Växter, blommor, fåglar, bin och svamp.

Cirkelledare och samordnare: Anette Söderman.
Text och foto: Mats Persson27 april 2021. Första träffen var inriktad mot vårens fåglar.
Vi träffades på idrottsplatsen parkering och promenerade tillsammans i glesa grupper över järnvägsbron mot Risnäs och förbi. Vi vände efter en lyssnar-rast vid våtvattnet. På bybergets topp i Risnäs, Tomtberget, fika-rastade vi med en fin utsikt mot solnedgången. Koltrast, taltrast med flera hördes längs vägen. På våtvattnet såg vi grågås, sothöna, skägg- och smådopping. Det var en fin kväll.
Kvällens artlista :
Kanadagås, Grågås Fisktärna Skäggdopping Fiskmås Ladusvala Smålom Sångsvan Sothöns Knipa Småskrak Rödhake Taltrast Nötväcka Stenknäck Stare Blåmes Talgoxe Fasan Sädesärla Kråka Skata Bofink

22 maj 2021. Gökotta i Sturefors slottspark.
Tidig samlig, förstås: 0600. Långsam promenad genom parken med många korta stopp för att lyssna. Svarthättan var igång och sjöng sina strofer med "saftiga sluttoner". Men det var en rätt tyst morgon. Göken hördes på avstånd. Utanför parken drog vi oss ner mot Ärlångens vassar. Där hördes rördromen och vi såg också hur ett par brun kärrhök byggde sig ett bo ett litet stycke ut i vassen.

Morgonens artlista, fåglar:
Gök Rördrom Brun kärrhök Fisktärna Knölsvan Rör/Sävsångare Svarthätta Talgoxe Rödhake Svartvit flugsnappare Trädgårdssångare Bofink Sädesärla Stare Lövsångare Ringduva Stor hackspett


Morgonens artlista, blommor:
Gullviva Gökärt Förgätmigej Kungsängslilja Smörblommor Humleblomster Vattenklöver Ängsbräsma Bullerblomster Liljekonvalj Vårärt7 juni 2021
. Blomstervandring på Hjortkälla.
Kommunekologen hade fått förhinder, så vi fick själva ta hand om promenaden genom fornåkern denna härliga junikväll. Jag, Mats Persson, Margareta Ekdahl, Anette Söderman, Eva och Henrik Sievert delade upp oss i små grupper som långsamt strövade runt Hjortkälla med given fikaplats vid platsen för torpet. Här gjorde vi kvällens finaste fynd, den ovanliga Morgonstjärnan.
"Morgonstjärna förekommer ganska sällsynt i Sydsverige och påträffas oftast enstaka som kvarstående i gamla rabatter eller naturaliserad i dikeskanter, skogsbryn och vägkanter och på vissa platser även i åkrar" (Den Virtuella Floran). Man kan alltså tänka sig att de sista torparna på Hjortkälla hade den exotiska och vackra örten att njuta av de korta dagar den blommade och lyste upp deras strävsamma liv. Sedan har den smugit sig undan ambitiösa naturcirkelledare genom årtiondena för att kunna glädja oss år 2021 på vår kvällspromenad. Fin tanke!
Under vandringen stannade vi till nära kärret i öster. I de höga alarna där hördes en obekant "fågelröst". Jag föreslog Rosenfink som jag hört för flera år sedan och mindes ordleken "vide-vidja" som ska efterlikna fågellätets rytm. Några höll med, men vi kunde inte "kryssa den" utan att ha sett den vackert röda färgen på fågelns buk.

Kvällens artlista, växter:

Ängskovall, Humleblomster, Tjärblomster, Midsommarblomster, Svinrot, Daggkåpa, Stinknäva, Vildmorot, Käringtand, Skogsviol, Rödklöver, Femfingerört, Blodrot, Gökärt, Liljekonvalj, Jungfrulin, Kattfot, Smultron, Hundkex, Mandelblom, Morgonstjärna, Johannesört, Teveronika, Majveronica, Gul fetknopp, Bullerblomster, Grässtjärneblomma, Smörblomma, Svartkämpe, Ängsbräsma, Ängssyra, Skogsfibbla, Gullviva, Nattviol, Styvmorsviol, Blåbärsris, Häck- eller kråkvicker 15 juni 2021. Om Fornhemmets biodling samt rundvandring i Lennart Karlssons fina trädgård.
Anette Söderman hälsade oss välkomna och lämnade direkt ordet till kvällens huvudperson, Olof  Petersson, Räfvantomta. Olof är föreningens "egen" biodlare som sköter de kupor som finns placerade till höger innanför mellangrinden. Olof berättade engagerat och livfullt om de mycket flitiga och sociala insekterna och något om hur man sköter bisamhällenas kupor genom hela säsongen. Man kan inte undgå att bli intresserad och själv försökte jag spela in seren om "Binas Liv" på Kunskapskanalen. Olofs föredragning avslutades med frågor. Det kom flera kluriga sådana från åhörarnas yngste deltagare (som syns på bilden nedan).

Därefter åkte vi traditionsenligt hem till Lennart Karlssons fantastiskt fina trädgård i Bjärka-Säby. Lennart guidade runt i den sköna kvällen. Här imponeras man av artrikedomen och av det arbete som Lennart och hans fru lägger ner med skötseln av trädgården. En lite tråkig detalj: Lennart talade om att snokarna ätit upp alla inplanterade grodor och paddor i den lilla trädgårdsdammen


Olof har just visat hur man lugnar bin med rök. Vi köper Fornhemmets egen, alldeles nyslungade, honung med fin etikett på burken. Tack, Olof för trevlig föredragning.


Rundvandring i Lennart Karlssons trädgård.


Lennart visar runt till allt sevärt.Det fanns mycket vackert att se. Hur många namn ska man komma ihåg?


19 september 2021.  Svampexkursion på Bomtorpet

Vi var ett tiotal cirkeldeltagare som samlades på Bomtorpet. Flera av oss hade varit ute i svampskogen dagen innan eller under morgontimmarna och vi hade med oss välfyllda korgar med svamp som mykologen och svampkonsulenten Tommy Svensson skulle examinera och beskriva för oss.
Tommy hade själv gjort en snabb räd från bilen in i skogen under förmiddagen och bidrog med massor av svamp som han dukade upp på presentationsbordet.
Han började med att gå igenom de korgar som vi hade haft med oss och kunde berätta något extra om varje svamp som plockades ur korgarna. Eva Johansson antecknade artnamn för brinnande livet och vi får se om vi kan bifoga några av de vackra och exotiska namn som nämndes.
Det var fascinerande att se alla olika former och färger på bordet medan Tommy berättade om skivor, rör, lameller, taggar, böjliga stjälkar, ostartad konsistens, blödande svampkött, viol- och rättikdoft och dödligt giftiga förväxlingsarter. Och han beskrev hur han tillagar nejlikbroskskivlingar och fjällig bläcksvamp så att det vattnades i munnen på oss. Dessa arter är lämpliga "nybörjar-svampar" tillsammans med citrongul slemskivling. Själv bestämde jag mig för att börja plocka olivvaxskivlingen som Tommy  visade noggrant.
Efter fikarasten fortsatte vi med Tommys egna svampar och bordet var nu alldeles fullt av både vackra och "fula".
Vi avslutade med en frågestund. Alla frågor fick klara svar av Tommy som vi tackar på det varmaste för den förnämliga exkusionen under äppelträdet på Bomtorpet.
Eftersom detta var vår sista träff i naturcirkeln, så tackar vi Anette för det goda initiativet att starta den. Det har varit ljuspunkter under mörka pandemitider. Den är också på gång att bli tradition, eller hur? Stort tack, Anette!


Mykolog Tommy Svensson har dukat bordet och börjar titta i deltagarnas korgar.Eva frågar och Tommy svarar och berättar.Tommy beskriver snöbollschampinjonens knölliknande fot.


Vilket läckert potpurri!Snöbollschampinjon till vänster, Tommys favorit kungschampinjonen till höger, Tommy i mitten.Så här skalar man slemmet av en slemskivling.Tack, Tommy, för den fina exkusionen! Tack Anette för den trevliga naturcirkeln! Slut.