Mickelsmäss på Valla gård 13-09-29

2013-09-29 var det Mickelsmäss på Valla gård. På programmet stod växt- och matmarknad, demonstration av smide,
fruktutställning och sortbedömning av frukt, traktorparad, häst och vagn, musik, folkdans, barnaktiviteter m m.


Under "m m." ingick en demonstration av tröskning med slaga, genomförd gemensamt av JUF och Whbf.


Ivan Thorn tröskar och visar vilket mödosamt arbete detta var.
 Intresset från marknadsbesökarna var stort.
 

Ingmar och Ivan tar en liten paus i tröskningen

 
Lärdomen från dagens slagtröskning var inte helt oväntat att den gamla tekniken i det här fallet var överlägsen
den nya, bara de slagor som på gammalt sätt var sammanknutna med ålskinn höll, detta i motsats till de som var 
knutna med modernt syntetmaterial.
 
/ Bild: Hans Hansson och Mats Persson, text: Hans Hansson