WHBF KULTURAFTON

2006-06-24

 

Joakim och Leif Johansson

Inför ett drygt 50-tal åhörare i Vist församlingshem berättade Joakim Johansson på ett personligt och medryckande sätt om Kinda kanals tillkomst och trafiken på denna, från premiärturen 1871 med ångslupen Express till 1948, då bogseraren Bore med 3 pråmar på släp gjorde den sista fraktturen på kanalen. Joakim, med "sjöliv och båtar på Kinda kanal i släkten", visade med pappa Leif som maskinist vid diaprojektorn bilder på merparten av de nyttobåtar som under åren trafikerat kanalen och berättade om sin farfar och dennes bröder, som byggde varvet vid Dockulla i Landeryd och som 1936 startade eget rederi med trafik på kanalen med fraktuppdrag även till t.ex. Stockholm och Mälaren.
När vi nästa gång hör båtar på kanalen omnämnas som "Krösalåda" och "Koskälla" vet vi att det är Kinda (1888-1957) som avsågs.

kinda-1909.jpg (31465 byte)

Joakim är ordförande i Landeryds hembygdsförening. Han är vid sina 26 år en av den svenska hembygdsrörelsens yngsta ordföranden.

2006-04-24
/HH