KULTURAFTON

2006-10-19

 

Torparparet från Murtorpet, spelat av Assar och Margareta Johansson, tar farväl av emigranten Axel, spelad av Ingmar själv eftersom Erik Andersson var sjuk. Axels mor, spelad av Anitha Dahlstedt, får en liten kram.

 

Som en uppföljning av den mycket lyckade "avskedsföreställningen" i Hjortkälla handlade kvällens program om emigrationen. Hans Hansson berättade om emigrationens omfattning och orsaker och Anders Ekdahl och Ove Berggården läste upp berättelser om ett par emigrantöden.

Publiken, som uppgick till drygt 50 personer, fick också se ett par repriser från Hjortkällaföreställningen plus att en video från denna spelades upp.

Den annonserade redogörelsen för Vretacirkelns resultat hanns tyvärr inte med men dessa kommer att publiceras på hemsidan under hösten

ekdahl-chicago-061019.jpg (11159 byte) publiken-061019.jpg (28066 byte) kaffebordet-061019.jpg (31902 byte)