Information till nyinflyttade Stureforsbor

2008-04-21

Inför ett drygt 50-tal åhörare i Vist församlingshem berättade Hans Hansson om framväxten av dagens Sturefors. Vi fick bl. a höra om Husby kungsgård på vars tomt den första kyrkan byggdes och om den nu försvunna byn Tegneby som också sannolikt hade anknytning till kungamakten. Den mycket intressanta genomgången avslutades med en "guidad" tur förbi de hus och gårdar som fanns i byn innan dagens villasamhälle började byggas.

Efter kaffe och en bit av Sturefors längsta smörgårdstårta berättade ordförande Ingmar om alla de aktiviteter vi har att se fram emot under resten av året.