Program för 2020i samarbete med Vuxenskolan

 

Lördag 18 april kl. 10:00
Hägnadskurs vid Fornhemmet tillsammans med JUF.

Torsdag 23 april kl. 18:00 Inställd tills vidare
Naturcirkel med 5 tillfällen. Samling på Rördromsstigen vid fågeltornet.
För info och anmälan kontakta Anette Söderman 070-366 40 80.


Söndag 3 maj kl. 10:00

Vårröjning utomhus och invändig städning vid Fornhemmet.


Lördag 9 maj kl. 10:00
Nyinsatt :

Hägnadskurs vid Fornhemmet
tillsammans med JUF.

Söndag 17 maj kl. 09:30
I Majas fotspår.
Vandring och berättelser om händelser och platser i anslutning till Sturefors Gård.
 
Medtag kaffekorg. Samling vid parkeringen, Vist kyrka.

Lördag 23 maj kl. 10:00
Hägnadskurs, fortsättning, vid Fornhemmet tillsammans med JUF

Söndag 7 juni kl.11:00  Inställd
Ekumenisk friluftsgudstjänst i Bomtorpet
med svenska kyrkan och Frälsningsarmen.

Kaffeservering.

Måndag 8 juni kl 18:00
Naturvandring med kommunekolog Anders Jörneskog på Hjortkälla.
Samling på gårdsplanen vid Styvinge. Ett samarrangemang med Linköpings kommun. Kostnad 20,00 kr. Medtag kaffekorg

Söndag 28 juni kl. 14:00-16:30
Visning av Bjärka Säby Fornhem börjar och pågår varje söndag t.o.m. 6 september.

Söndag 12 juli kl. 10:00
Slåttergille och höhässjning vid Fornhemmet tillsammans med JUF. Medtag kaffekorg.

Söndag 16 augusti kl. 13:00
Hembygdsdagen i Fornhemmet inleds med friluftsgudstjänst. Musikunderhållning, kaffeservering, dansuppvisning, lokala knallar, lotterier mm.

Söndag 23 augusti kl. 14:00 – 16:00
Våffelfest i Bomtorpet.

Söndag 13 september kl. 11:00
Kom till Bomtorpet och lär dig några nya matsvampar, ta med egenplockade svampar, även sådana som växer i trädgårdar och få dem artbestämda av svampkonsulent Tommy Svensson.

Tisdag 13 oktober kl. 18:30
Kulturafton i Församlingshemmet.
Camilla Smedberg berättar om det stora bankrånet i Linköping 1854.

Kaffeservering och lotterier.

Lördag 12 december kl. 10:00 – 14:00
Julmarknad i Bomtorpet med försäljning av kaffe, glögg, kransar, böcker, brödlotteri, honung mm.