Kvällspromenad vid Sturefors gods

Torsdag den 27 maj 2008

Solig och ovanligt varm majkväll.

 


Under ledning av Ivan Thorn gjorde ca 40 personer en kvällspromenad vid Sturefors. Promenaden startade vid magasinet där Ivan, utifrån Edvin Karlssons skrift, gav en kort redogörelse för godsets historia. Vi fick också titta in i magasinets övre våningar där ett museum med diverse redskap finns.

 

platstruk-1913-1923.jpg (47061 byte) sturefors-magasinsmuseum-080529.jpg (81002 byte) jumfrumatt-080529.jpg (91798 byte)

 

Efter en kort fikarast fortsatte promenaden till den gamla kraftstationen. DEnna uppfördes 1911 och avgav c:a 120 kW. Elen levererades till egna gårdar samt dessutom till c:a 140 abonnenter i Vists och Landeryds socknar.

Intill kraftstationen ligger den äng där midsommar firades under många år.

 

gamla-kraftstationen-080529.jpg (135537 byte) festplatsen3-000806.jpg (106905 byte) gamla-kraftstationen-interior-080529.jpg (73121 byte)

 

Nästa anhalt var det gamla mejeriet som numera rymmer ett viltslakteri. 

 

sturefors-mejeri-080529.jpg (100408 byte) sturefors-silo-ladugard-080529.jpg (68291 byte)

 

Promenaden fortsatte därefter förbi ladugård, f. d. inspektorbostad och kontor till smedja och sågverk.

 

sturefors-bostad-kontor-080529.jpg (54516 byte) sturefors-smedja-001013.jpg (56671 byte) sturefors-smedja-interior-080529.jpg (92274 byte)

 

sturefors-raststuga-080529.jpg (88244 byte) sturefors-sagen-011016.jpg (119959 byte) sturefors-sagen-sagbord-011016.jpg (86281 byte)

 

Läs mycket mera om Sturefors gods här!