Torpvandring  21/5 2017 

                                                                                                                                
Nedtecknat av Håkan Gustafsson.
Foto: Bertil Tunel

Vid årets torpvandring samlades 14 personer vid parkering till Stafsätersbadet. Efter information av Hans Hansson om vart vi skulle åka packade vi ihop oss i några bilar och styrde kosan till Persbo. Vi började med att besöka en nyupptäckt gårdsgrund som inte har något namn, men som på gamla kartor benämns som ”Persbo B” sedan gick vi vidare till soldattorpet Förstad, som efter nyfunna uppgifter genom kart- och fältstudier fått en ny plats. Nästa stopp blev vid platsen för Danielstorp. Efter en vandring på slingrig väg kom vi till Grönsved, en gård / torp där boningshuset fortfarande finns kvar, här intogs i skön försommarvärme medhavt kaffe. Kvar att besöka är nu torpet Källsäter som i dag ligger i storvuxen granskog, sista ställe att titta på blev torpet Söderhult, som fortfarande fungerar som året runt boende. Noterbart är att alla besökta platser ligger i Skeda socken, men eftersom de ligger på mark som tillhör gården Stafsäter har föreningen ansett att de ska finnas med i det kulturarbete som Wist Hbf bedriver.

Så här gick torpvandringenGrönsvedFika vid GrönsvedSpis i GrönsvedKällsäterRester av Persbo BSoldattorpet Förstad nära Persbo