Wist hembygdsförening

Årsberättelse för år 2005

 

Wist Hembygdsförening. Årsberättelse för år 2005. Styrelsen för Wist hembygdsförening avger härmed berättelse för verksamhetsåret 2005. Årsmötet hölls i ett fullsatt Församlingshem. Över 150 medlemmar hade mött upp, när Henrik Ekman berättade om sin bok "De sista ängarna". Johan och Rakel i Bomanstorp spelade och sjöng, Viston underhöll med vacker sång.

Från årets verksamhet i övrigt kan nämnas:

  • Söndag den 17 april samlades en stor skara medlemmar i vår kyrka. Vi var spända av förväntningar när arkeologerna Anders Kaliff, Malena Karlsson och Alf Eriksson skulle delge oss ett nytt stycke av Midsommarkullens historia. Kolet som påträffades i en eldstad på kullens topp var 2700 år gammalt! En ny pusselbit om Bygden blev känd.

  • Den 23 april hölls en välbesökt och av pressen uppmärksammad kurs i gärdesgårdshägnad på Hjortkälla.

  • En månad senare samlades vi i Vässentorp, där Anders Ekdahl tog oss med på en intressant rundvandring kring gårdar och torp.

  • Den 28 maj gick den årliga bussutflykten, i år till Godegård. Uno Svensson berättade under resans gång om platser och natur lika säkert som i sin egen bygd.

  • I strålande sommarväder hölls friluftsgudstjänsten tillsammans med Frälsningsarmén i Bomtorpet, ävenså slåttergillet vid Fornhemmet i samarbete med JUF.

  • Många besökare kom till hembygdsdagen i Fornhemmet, som gynnades av vackert väder. Hans Eneroth med biträde av Tord Oredsson förrättade gudstjänst med barndop. Hantverk visades och Stureforsgillet dansade.

  • I höstas anordnade vi tillsammans med Kyrkan en kulturafton om Guds Trubadur, Gustav Berglund. Kantor Claes Gunnarsson från Vadstena berättade om denne begåvade man.

Bland årets guidningar märkes Cecilias 4:deklassare, som i tidsenliga kläder med liv och lust deltog i verksamheter som behövdes göras på en lantgård kring år 1800.

 

"Hemslöjden" har under året arrangerat studiedagar för internationella universitetsungdomar i Fornhemmet, som även besökts av ett antal skolklasser och pensionärsföreningar.

 

Studiecirklarna i växtkännedom har varit mycket populära, likaså forskningen kring Vretabyns historia. Bomtorpet har liksom tidigare år använts för styrelsemöten, cirkelträffar, "våffelfesten", Sturefors marknad och Julmarknad.

 

När vi nu i år firar 30-årsjubileum och ser tillbaka på dessa år av aktivitet, är det med stor tillfredsställelse. Vi har tillsammans skapat trivsel i vår bygd och hittat en stor del av socknens och bygdens tidigare historia, som nu även blivit vår historia. Bertil Wallin var här vid föreningens tillblivelse, vi började litet blygt det första året med 36 medlemmar, nu är medlemsantalet 354.

 

De återblickar över de gångna åren som skulle ha presenterats i en jubileumsbok får vänta ännu en tid. Vi ansåg att det var viktigt att skriva ner resultatet från studiecirkeln om Sturefors samhälle medan detta var i färskt minne. Vid årsmötet 2006 kommer detta studieresultat att föreligga i form av en färdig bok! Vi önskar boken skall bli till glädje för många läsare och kanske framför allt bli en historiebok för alla Vistbor. Vi vill redan här rikta ett stort tack till Westman-Wernerska fonden och övriga sponsorer för generösa bidrag till bokens tryckning och till deltagarna i tidigare, av JUF och Studiefrämjandet ordnade studiecirklar, mycket av materialet i den nya boken kommer från dessa cirklar. Likaså ett varmt tack till alla som bidragit med senare uppgifter till boken och särskilt till Sven-Olof Ekström och Hans Hansson som haft det stora arbetet med sammanställningen.

 

Av Harald och Gustav Ekmans stiftelse har vi med tacksamhet erhållit medel för inköp av en förnämlig skanner.

 

Ett gott verksamhetsår är slut. Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla medlemmar för gott arbete som gjort föreningen uppskattad - men även till glädje för alla som deltagit.

 

I hopp om ett gott nytt verksamhetsår skriver vi tack, och önskar föreningen kraft till nya tag år 2006!

 

Sturefors den 15 januari 2006.

Ingmar Carlsson Anders Ekdahl Anitha Dahlstedt Oscar Ekman Anne-Marie Berggården Ivan Thorn Bertil Johansson Cecilia Lindroth Hans Roos Bengt Gustavsson