Wist Hembygdsförenings bildarkiv

Platsbilder S

 

Bildnr
Storlek
Upplösning
Bildtext Bildleverantör Anm
TK111 TK111.jpg (62156 byte) Sadelmakartorp uthus vid Barkesved?
TK105 TK105.jpg (66475 byte) Sadelmakartorpet

RT90:
O 1498217; N 6462884

 
TK109 TK109.jpg (70048 byte) Sadelmakartorpet

RT90:
O 1498217; N 6462884

 
WA6-073 Sadelmakartorpet

RT90:
O 1498217; N 6462884

Hans Hansson  
TK091 TK091.jpg (54374 byte) Sand  
TK092 TK092.jpg (52123 byte) Sand  
TK093 TK093.jpg (55135 byte) Sand  
TK095 TK095.jpg (56830 byte) Sand  
TK471 TK471.jpg (59472 byte) Sandstugan snett framifrån
1931
Från originalfoto taget 1931
TK303 TK303.jpg (29811 byte) Seltorp
Framkallad i april 1978
TK305 TK305.jpg (20457 byte) Seltorp
Framkallad i april 1978
TK304 TK304.jpg (30858 byte) Seltorps såg
Framkallad i april 1978
TK532 TK532.jpg (42520 byte) Seltorps såg
Framk april 1978

WA5-694

108x157

400 dpi 

2005-11-09

WA5-694.jpg (41697 byte)

Sjöberga

Ingegerd Drotth

TK287 TK287.jpg (57296 byte) Sjöberget 
våren 78 
 
TK288 TK288.jpg (54346 byte) Sjöberget våren 78   
TK290 TK290.jpg (62544 byte) Sjöberget våren 78   
TK409 TK409.jpg (70275 byte) Sjöberget våren 78   

WA5-020

55 x 55

400dpi

2003-01-12

WA5-020.jpg (29514 byte)

Övre Sjösäter

Ingegerd Haga

Foto taget av Ingegerd Haga (Kindstrand) i slutet av 1930-talet.

WA5-021

55 x 55

400dpi

2003-01-12

WA5-021.jpg (27077 byte)

Sjösäter. Vid husknuten Tekla Stolt. Huset utbyggdes 1928 för att ge eget rum åt den Tbc-smittade sonen Olle.

Ingegerd Haga

Foto taget av Ingegerd Haga (Kindstrand) i slutet av 1930-talet.

WA5-028

WA5-028.jpg (51437 byte)

(Övre) Sjösäter. 1921-10-11.

Bild avfotograferad av HH på Landsarkivet i Vadstena 02-03-12

 

WA5-088

88x136

 

WA5-088.jpg (59539 byte) (Övre) SjösäterFrån vänster: A. A. Stolt, Tekla Stolt med Ingegerd vid handen, Efraeim Larsson, Elvy (dotter till Efraein), okänd, Karin Stolt, okänd.

Ingegerd Haga

Foto 1924

WA5-089

55 x 55

600 dpi

2003-05-06

WA5-089.jpg (36025 byte)

(Övre) Sjösäter 1937

Ingegerd Haga

Foto Ingegerd Haga

WA5-090

55 x 55

600 dpi

2003-05-06

WA5-090.jpg (36359 byte)

(Övre) Sjösäter 1938

T. v. Ingegerd Haga, t. h. Elvira Magnusson (från Påland)

Ingegerd Haga

 

WA5-091

55 x 55

600 dpi

2003-05-06

WA5-091.jpg (24716 byte)

Bikupor vid (Övre) Sjösäter 1937

Ingegerd Haga

Foto Ingegerd Haga

WA5-092

55 x 55

600 dpi

2003-05-06

WA5-092.jpg (29000 byte)

Ladugård och vagnslider vid (Övre) Sjösäter 1937

Ingegerd Haga

Foto Ingegerd Haga 1937

WA5-093

55 x 55

600 dpi

2003-05-06

WA5-093.jpg (23908 byte)

(Övre) Sjösäter. Svin- och hönshus 1937. Tekla Stolt i dörren.

Ingegerd Haga

Foto Ingegerd Haga

WA5-094

55 x 55

600 dpi

2003-05-06

WA5-094.jpg (39184 byte)

(Övre) Sjösäter 1937

Ingegerd Haga

Foto Ingegerd Haga

WA5-918 WA5-918.jpg (122063 byte) (Övre) Sjösätter 1921-10-11 Originalfoto på Landsarkivet i Vadstena.

WA5-368

90 x 139

400 dpi

2004-05-15

WA5-368.jpg (46939 byte)

Palms stuga Nedre Sjösäter

Anette Jonsson

 

TK408 Sjöändan Stensatt brunn 
Våren 78 
 
TK407 TK407.jpg (61501 byte) Sjöändan  (Juten)
Våren 78.
Margareta Ekdahl t.v.
Ola Persson t.h.
 
WA5-881 WA5-881.jpg (135904 byte) Skogs by, flygbild Anette Jonsson
TK137 TK137.jpg (29719 byte) Skogs by  
TK225 TK225.jpg (28023 byte) Utsikt mot Skog från Tomteberget
WA5-968 WA5-968.jpg (37985 byte) Skog
TK155 TK155.jpg (32200 byte) Skog  
TK143 TK143.jpg (57577 byte) Skog 
Hösten -70 
Vilken gård?
TK150 TK150.jpg (75691 byte) Skog. Halm till tak  
TK151 TK151.jpg (34443 byte) Skog. Halm till tak  
TK319 TK319.jpg (60208 byte) Skogs Södergård
Nils och Mats Persson (far och son).
Skogs Skattegård? 

WA9-030

 

WA9-030.jpg (34752 byte)

Skog Södergård

Kodachrome, framkallad i maj 1971

WA5-186

88 x 138

600 dpi

WA5-186.jpg (40344 byte)

Skogs södergård

(flygfoto, vykort)

Anette Jonsson

 

WA5-879
87x138  400 dpi
WA5-879.jpg (101273 byte) Skogs Södergård (till vänster), Skogs Rusthåll (till höger). Bilden tagen före 1945. Anette Jonsson

WA5-370

90 x 139

400 dpi

2004-05-15

WA5-370.jpg (38788 byte)

Skogs Mellangård

Anette Jonsson

 

TK312 TK312.jpg (34392 byte) Skogs Norrgård 1978
TK497 TK497.jpg (36168 byte) Skogs Norrgård 1977
TK779 TK779.jpg (87681 byte) Skogs norrgård vintern 1965  
WA6-028 WA6-028.jpg (76920 byte) Skogs norrgård 2003-05-02 Foto Hans Hansson
TK316 TK316.jpg (26425 byte) Skogs Skattegård 1977
TK317 TK317.jpg (33326 byte) Skogs Skattegård 1978

WA5-006

59 x 113

300 dpi

WA5-006.jpg (38096 byte)

Skog Skattegård omkring 1920

Nils Sjöbert

Mycket blekt

TK198 TK198.jpg (58315 byte) Skogen
Framkallad maj 1977
TK197 TK197.jpg (62401 byte) Skogen. Människorna pekar ut husgrundens läge
Framkallad maj 1977
TK315 TK315.jpg (27623 byte) Skogshall
Framkallad i april 1978
WA9-173 WA9-173.jpg (115013 byte) Skogstorp Ivan Thorn Ivan Thorn 1984
WA9-174 WA9-174.jpg (158691 byte) Skogstorp Ivan Thorn Ivan Thorn 1984
WA9-178 WA9-178.jpg (187460 byte) Skogstorp Ivan Thorn Ivan Thorn sent 80-tal
WA1-076 WA1-076.jpg (121176 byte) Bjärka-Säby: Skorpafallet vid Hovetorp med kvarnbostället. Foto: Johan Thorin ca 1920
WA1-077 WA1-077.jpg (94531 byte) Bjärka-Säby: Skorpafallet vid Hovetorp med kvarnbostället. Foto: Johan Thorin ca 1920
WA1-078A WA1-078A.jpg (66283 byte) Bjärka-Säby: Parti av Stångån vid Skorpa ovan fallen. 
Linbana från pappersmassefabriken i Skorpa till lagerlada vid stationen i Hovetorp. 
Foto: Johan Thorin 19130830

WA5-061

300dpi

2000-11-21

WA5-061.jpg (35350 byte)

Skorpa kvarn

Stående på landgången (till vänster) mjölnaren Oskar Johansson och kvarnarbetaren Martin Salomonsson. Kortet taget någon gång mellan 1912 och 1923

Ingmar Carlsson

.

WA5-231

WA5-231.jpg (62044 byte)

Skorpa kvarn 1920-05-05

 

Bild avfotograferad med digitalkamera av HH på Landsarkivet i Vadstena 02-03-12.

Foto Johan Thorin

WA5-232

WA5-232.jpg (50679 byte)

Skorpa trämassefabrik 1920-05-05

 

Bild avfotograferad med digitalkamera av HH på Landsarkivet i Vadstena 02-03-12.

Foto Johan Thorin

WA5-302

WA5-302.jpg (53779 byte)

Skorpa trämassefabrik 1920-05-05

 

Originalfoto av Thorin på Landsarkivet i Vadstena, avfotograferat med digitalkamera 2002-03-12

WA5-1288 Skorpa kvarn    
WA5-1289   Skorpa kvarn    
WA5-1290   Utloppet från turbinen vid Skorpa kraftstation    
WA5-1291   Skorpa kvarn    
TK156 TK156.jpg (70202 byte) Skorpa
Pappersmassefabrik/ 
kraftstation
 
TK159 TK159.jpg (72441 byte) Skorpa  
TK157 TK157.jpg (68971 byte) Skorpa kvarn  
TK161 TK161.jpg (39013 byte) Skorpa kvarn  
TK162 TK162.jpg (55737 byte) Skorpa kvarn  
TK163 TK163.jpg (59398 byte) Skorpa kvarn
Framkallad juni 1977
TK172 TK172.jpg (75615 byte) Skorpa kvarn Bostad  
TK158 TK158.jpg (62662 byte) Skorpa kvarns vattenintag  
TK674 TK674.jpg (86561 byte) Bron över fallet vid Skorpa
TK675 TK675.jpg (160910 byte) Fallet mot tvättstugan vid Skorpa
TK680 TK680.jpg (158276 byte) Fallet mot dammbordet vid Skorpa

WA9-033

 

WA9-033.jpg (52555 byte)

Skorpa kvarn. Hovetorp mars -71

WA5-743

200 dpi 

 

WA5-743.jpg (29409 byte)

.Skrinhult före ombyggning.

Lars-Erik Sjödahl

WA5-744

200 dpi 

 

WA5-744.jpg (31572 byte)

Skrinhult före ombyggning.

Lars-Erik Sjödahl

TK335 TK335.jpg (36547 byte) Skrinhult 
1972 
 
TK336 TK336.jpg (34931 byte) Skrinhult 
1972 
 
TK337 TK337.jpg (33334 byte) Skrinhult 
1972 
 
TK764 TK764.jpg (48718 byte) Skälstorp från hygget vid ån  
TK126 TK126.jpg (25559 byte) Skälstorp, Hovetorps station  
TK479 TK479.jpg (61032 byte) Smedja och vedskjul. Smedja från Gräshorva vid Vässentorp
1931
Från originalfoto taget 1931
TK272 TK272.jpg (62611 byte) Smedstorp 
våren 78 
 
TK273 TK273.jpg (63611 byte) Smedstorp 
våren 78 
 
WA9-090 WA9-090.jpg (119205 byte) Smedstorp, päronträd Ivan Thorn Ivan Thorn sent 80-tal
TK082 TK082.jpg (38063 byte) Snörom  
TK083 TK083.jpg (32188 byte) Snörom  
TK511 TK511.jpg (47274 byte) Snörom  

WA9-034

 

WA9-034.jpg (70617 byte)

Snörom 1971

WA5-010 WA5-010.jpg (33948 byte) Solbacken Bestorp. Hulda Stenmark. Sommaren 1944  Ingmar Carlsson
TK308 TK308.jpg (41316 byte) Solhem och Ekhaga
Framkallad i april 1978
Ekdala, Solhem. 
TK373 TK373.jpg (67876 byte) Spjut Ödetomt, 
1970
 

WA5-057

117 x 167

300dpi

03-03-10

WA5-057.jpg (20461 byte)

Evert Lindh med sonen Hans vid Stavsborgs ladugård.

 

Hans Lindh

Fam. Lindh kom till Stavsborg 14/3 1936 och sonen Hans föddes 19/3 1936.

Ernst Vilhelm Lindh född 20/6 1903. Hasse c:a 1 år

TK086 TK086.jpg (26368 byte) Stavsborg  
TK087 TK087.jpg (54199 byte) Stavsborg    
TK088 TK088.jpg (30928 byte) Stavsborg    
TK514 TK514.jpg (62963 byte) Stavsborg 
1971 
 

WA9-035

 

WA9-035.jpg (34808 byte)

Stavsborg 1971

TK067 Stavslund  
TK068 TK068.jpg (42702 byte) Stavslund (?)
TK069 TK069.jpg (78095 byte) Stavslund  
TK070 TK070.jpg (46027 byte) Stavslund  
WA7-005 WA7-005.jpg (79775 byte) Stensäter Styvinge, torp under Styvinge som beboddes av Anna Landquist, gift med Oskar. Foto från 1941. Huset rivet 1942.
WA5-1161 Stensäter under Styvinge Ingegerd Drotth Bild från ca 1940
TK037 TK037.jpg (42559 byte) Stensäter (ruin)  
TK377 TK377.jpg (63997 byte) Stensäter f.d. åkrar
-72 
 
TK378 Stensäter Ödetomt, 
1972 
 
TK104 TK104.jpg (47148 byte) Stora Hagen Bjärka-Säby  
TK357 TK357.jpg (43941 byte) St. Hagen 
1972 
 
WA9-176 WA9-176.jpg (149062 byte) Stohagen Ivan Thorn 1984
WA9-177 WA9-177.jpg (159594 byte) Stohagen Ivan Thorn 1984
TK729 TK729.jpg (28285 byte) Stora Långnäs

RT90:
O 1494552; N 6461663
 
TK284 Stora Tolstorp 
våren 78
 

WA5-078

Dia 24 x 36

1500 dpi

2003-04-14

WA5-078.jpg (25308 byte)

Storängen 1965
 
Position RT90:
O 1494360; N 6464110

Hans Roos

 

WA5-797
100x150
400 dpi
WA5-797.jpg (21999 byte) Storängen

Position RT90:
 O 1494360; N 6464110
Bertil Johansson Det röda huset revs år ?? och användes till tak över tröskvandringen i Bjärka-Säby fornhem.
WA5-803
24x36
2100 dpi
WA5-803.jpg (32214 byte) Storängen

Position RT90:
O 1494360; N 6464110
Bertil Johansson Det röda huset revs år ?? och användes till tak över tröskvandringen i Bjärka-Säby fornhem.
WA5-214 Storängen, Styvinge och Gattorp 1982 Georg Andersson
TK299 TK299.jpg (21793 byte) Storängen
Framkallad i april 1978
TK300 TK300.jpg (74912 byte) Storängen
Framkallad i april 1978
WA7-039 WA7-039.jpg (64746 byte) Vist skola före 1965 då entren flyttades till norra sidan.
TK035 TK035.jpg (59211 byte) Linkokningsanläggning Styvinge  
TK036 TK036.jpg (66384 byte) Linkokningsanläggning Styvinge  
TK301 TK301.jpg (23707 byte) Styvinge
Framkallad i april 1978

Position RT90:
O 1494049 N 6467440

TK302 TK302.jpg (24420 byte) Styvinge
Framkallad i april 1978

Position RT90:
O 1494049 N 6467440

WA9-029

 

WA9-029.jpg (15526 byte)

Styvinge

Position RT90:
O 1494049 N 6467440

Kodachrome, framkallad i april 1978

TK193 TK193.jpg (35387 byte) Ståltorpet
Framkallad maj 1977
TK192 TK192.jpg (37966 byte) Ståltorpet Enl karta 1878 soldattorp
Framkallad maj 1977
 
TK560 TK560.jpg (44178 byte) Stångån vid Östanskog  
WA5-767 Sundsbro
Från Kind sommaren 1976
Lars Sylvan
TK078 TK078.jpg (28390 byte) Svartsätter  
TK079 TK079.jpg (50374 byte) Svartsätter  
TK048 TK048.jpg (53015 byte) Sveden (Norrberga)  
WA6-011 WA6-011.jpg (149503 byte) Sveden (Norrberga), torpvandring 001002 Foto Hans Hansson
TK049 TK049.jpg (49854 byte) Sveden (Markustorp)  
TK286 TK286.jpg (39140 byte) Sveden (Markustorp)
våren 78 
 
TK089 TK089.jpg (48403 byte) Sälgsätter  
TK090 TK090.jpg (47100 byte) Sälgsätter  
TK125 TK125.jpg (46147 byte) Sätra 
21.4.74 
 
TK128 TK128.jpg (52587 byte) Sätra 
21.4.74 
 
TK129 TK129.jpg (51198 byte) Sätra 
21.4.74 
 
TK513 TK513.jpg (50594 byte) Sörängen  Ödetomt
1971 
 
TK060 TK060.jpg (31341 byte) Sörängsladan