Bäckfallet, det sydligaste huset, 1977
Bildleverantör: