Bäckfallet, det nordligaste huset, 1977
Bildleverantör: