Bjärka-Säby järnvägsstation. I bakgrunden syns hotellet.
Foto: Johan Thorin ca 1920