Bjärka-Säby järnvägsstation.
Foto: Johan Thorin ca 1920