Torpet Dunderhult under Bjärka-Säby.
Foto: Ola Persson ca 1979