Gasarp mars 1988
Foto Gösta Baumgart  Bildleverantör: Ingmar Carlsson