Cedersbergsallén 1940-talet.
Foto: Per Göransson  Bildleverantör: Per Göransson