Cedersberg. Till höger ladugården. 20-30-tal
Foto: Smuel Göransson  Bildleverantör: Per Göransson