Tegelbruket vid Säby bro. Maria Göransson med sina 4 barn 
Foto: Samuel Göransson  Bildleverantör: Per Göransson