Cedersberg. Vägen till vänster går mot källan.
Foto: Smuel Göransson  Bildleverantör: Per Göransson