Gasarp 20/7 1908
”Brefkort” adresserat till Herr Henning Andersson, Gasarp, Bjerka. 
"En hälsning från undertecknad till minne af sommaren 1908. Olga."
Bildleverantör: Elna Svensson