Johan och Hilma utanför Aspelund vid Skog.  
Bildleverantör:
Anette Jonsson