Ladugård vid Gatan. Flyttades 1983 till Bjärka-Säby Fornhem.
Bildleverantör: Ivan Thorn