Tågurspåring vid Bjärka-Säby (Ladugårdsvik).
1941-06-25.

Foto:Per Göransson

Bildleverantör: Per Göransson